เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

 

 

แต่งเนื้อร้อง โดย ร้อยโทนุกูล อยู่โปร่ง

ทำนองเพลง  มาร์ช

 

  สถาบันสร้างสรรค์ปัญญา       ให้การศึกษาและ สามัคคี

โรงเรียนของเราเป็นที่                    ผลิตคนดีและผู้นำ

เปลวเทียนเปล่งแสงสว่าง                เปรียบหนทางบรรเจิดเลิศล้ำ

เป็นแสงแห่งคุณธรรม                    ส่องนำพาอนาคตไป

นนทรีดอกสีเหลืองทอง            ดุจดังสมองที่มองการณ์ไกล

สัญลักษณ์นี้เราภูมิใจ                     เหมือนเตือนจิตให้จิตใจทะนง

ดอกบานสะพรั่งเต็มต้น                   ศิษย์ทุกคนเตรียมเจตจำนง

บรรลุวัตถุประสงค์                        ตอบแทนคุณผู้สอนผู้ส่ง

  เขียว..... ขาว                    สีเรารักกัน

สีขาวนั้น...                                บริสุทธิ์ดุจสีขนหงส์

สีเขียวสดชื่นแจ่มใส                      เขียวขาวรวมไว้มัดใจมั่นคง

ยึดมั่นตามเจตจำนง                      รวมพลังสร้างความดี

หัวหินวิทยาคม                   เฝ้าฝึกอบรมสั่งสมศึกษา

นัตถิปัญญา สมาอาภา                   แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี

เรารักโรงเรียนเหมือนบ้าน                ครูอาจารย์คือบุพการี

ต่อไปสักกี่ร้อยปี...ก็ยังมี...                หัวหิน...วิทยาคม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
เพลงโรงเรียน
เคร็ดลับ..ดีดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.5 KB