ภาพกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อ 2566
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ออกแนะแนวศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่โรงเรียนในตำบลหนองแก ตำบลทับใต้ ตำบลหัวหิน และตำบลหินเหล็กไฟ
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2566,10:17   อ่าน 43 ครั้ง