กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพัทยา คีรีศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0938343684
อีเมล์ : p.pjum@hotmail.com

นายพีระวัฒน์ เจริญรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0982740023
อีเมล์ : perawat.toei@gmail.com