กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0860536006
อีเมล์ : poompui.artiti@hotmail.co.th

นายวิษณุ ฉิ่งเล็ก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : joe11_3@hotmail.com

นางสาวน้ำฝน โสมรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0802105338
อีเมล์ : hutto@windowslive.com

นางสาวศศิธร จิตเสนาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0875675625
อีเมล์ : jitsanoh@gmail.com

นางสาวสุชาดา จอมเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0843154259
อีเมล์ : suchada.jomkasem@gmail.com

นายธนัช วิบูลย์ศิริชัย
ครู คศ.1

นางสาววรรณภา นิลพันธ์
ครู คศ.1