กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวณิชาดา​ นวลพลับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0868820262
อีเมล์ : Arrowy2009@hotmail.com​

นายองอาจ อารมณ์ฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0863339376
อีเมล์ : ongat2522@gmail.com

นางสาวศิริวิมล นิยมไทย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0817479863
อีเมล์ : beer_thai1123@hotmail.com