กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางทิพย์อุบล แสนภูวา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0890756531
อีเมล์ : thipubol2508@hotmail.com

นายชาติ ยิ้มละมัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายส่งศักดิ์ สร้อยสังวาฬ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2