ธุรการโรงเรียน

นายชยพล เหมือนสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 0859338241
อีเมล์ : chaya020cp@gmail.com