กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเพ็ญสิณี รัตตนวิเชียร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0922699236
อีเมล์ : Pensinee6006@gmail.com

นางสาวนีรนุช สุพัฒนุกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0936808786
อีเมล์ : plato_tod@hotmail.com

นางสาวสุนิสา อัมพรวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายนัทวุฒิ อนุรักษ์รัตนากร
ครูผู้ช่วย