กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอัจฉราวดี ศรีโมรส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0924657571
อีเมล์ : p.paoy@hotmail.com

นางสาวพรธิวา โยธาวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจินตนา พุ่มไสว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0890690904
อีเมล์ : tui_ko@hotmail.com

นางสาวจันทร์สุดา ผาเวช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0944952998
อีเมล์ : Okokok1991@hotmail.com

นางสาวปฏิมา ปาลศรี
ครู คศ.1

นางสาวฐิตินันท์ ชีน
ครูผู้ช่วย